IBC BOOST -valmennusohjelma

MITÄ VOIMME TEHDÄ TEITÄ VARTEN:

Autamme yritystänne saamaan selkeyden siihen, millaisilla keinoilla voitte lisätä monikulttuurisen työyhteisönne kommunikointia sekä rakentaa ja vahvistaa sellaista yrityskulttuuria, joka ruokkii monikulttuurisuuden potentiaalia.

Ohjelmassa yhdistyvät monikulttuurisuuskoulutus, yritysstrategiavalmennus ja sellaiset muutosjohtamisen keinot, jotka auttavat yritystänne paitsi muodostamaan yrityskulttuuristrategian myös jalkauttamaan sen onnistuneesti. Saatte helposti ja nopeasti monikulttuurisen työyhteisön toimintaa tukevia ja tehostavia käytäntöjä osaksi arkeanne.

Tilanteesta, jossa yrityksenne monikulttuurisuus tuntuu aiheuttavan haasteita kommunikointiin, yhteistyön ja tuloksen tekemiseen, kehitymme yhdessä uuteen todellisuuteen, jossa monikulttuurisuus on voimavara. 

KESKEISET LOPPUTULOKSET, KUN OLETTE TYÖSKENNELLEET KANSSAMME

Työyhteisönne onnistuu luomaan yrityskulttuurin, jossa on

 • tehokasta vuorovaikutusta tukevia toimintatapoja

 • liiketoimintaa tukevat ja tehostavat toimintatavat

 • kannustava työilmapiiri

Monikulttuurisuudella on aito mahdollisuus lisätä

 • tuottavuutta
 • luovuutta
 • innovaatiota

Ymmärrätte työyhteisönä kulttuurin vaikutuksen ihmisen tapaan

 • toimia arjessa
 • johtaa
 • motivoida
 • vakuuttaa
 • herättää luottamusta

MITEN TEEN SEN:

Kahdeksan viikon pituinen IBC BOOST-valmennusohjelma kääntää monikulttuurisuuden voimavaraksi vaivattomasti ja ilman murheita muutoksen pysyvyydestä. Monikulttuurisuuskoulutus tarjoaa oivalluksia käytännönläheisillä ja samastuttavilla esimerkeillä, jotka takaavat niin työntekijöiden sitoutumisen kuin osallistumisen muutoksen tekemiseen. Yrityskulttuuristrategia rakennetaan koulutuksen herättämistä ja systemaattisesti kerätyistä mietteistä sekä edeltävästi kootun materiaalin osoittamista voimatekijöistä. Kun saadaan synnytettyä ymmärrys ja muutoksen halu, sekä nähdään yhteisten pohdintojen muuttuvan konkreettisiksi ohjenuoriksi – sitoutuminen ja sen mahdollistamana myös muutos toteutuu kuin itsestään.

Ohjelman jälkeen työyhteisöllänne on toimiva ja tuloksekas yrityskulttuuri, joka voimaannuttaa työyhteisön jäseniä parempaan yhteistyöhön ja sitouttaa yritykseen.

KENEN KANSSA TYÖSKENTELEN:

Työskentelen yritysten kanssa, jotka ovat valmiita kehittämään yrityskulttuuriaan ja sitoutumaan muutokseen, jotta yrityksen tehokkuus ja tuloksellisuus lisääntyvät. Ihanteelliset asiakkaani ovat esimerkiksi teknologia-, teollisuus-, rakennus- ja siivousalan yrityksiä.

MITEN PÄÄSETTE KÄSIKSI OHJELMAANI & MIHIN TUTUSTUA ENSIKSI?

Varatkaa ilmainen strategiapuhelu jo tänään. Tutustutaan toisiimme, perehdytän teidät tarkasti siihen, kuinka voin auttaa teitä, ja päätämme yhdessä tuntuuko yhteistyö oikealta ratkaisulta.

Yrityksen toimintaan voi tutustua Instagram-tilillä @inbetween_consulting ja LinkedIn profiilissani pääsette tutustumaan ilmaiseen sisältööni ja uniikkiin tapaani tehdä selkoa ja ymmärtää eri kulttuuritaustan omaavia ihmisiä paremman yhteystyön lisäämiseksi ja monikulttuurisuuden edistämiseksi.